Prof.Dr.  Alaeddin Bobat

Meslek Seçimi Memleket Meselesi-2

26 Nisan 2013 Saat: 17:29

Başarı,

Kullandığınız enstrümanlarda değil,

Yaklaşımlardadır.

Einstein

Mesleki gelişim bir süreçtir. Okulöncesi ve temel eğitimdeki mesleki gelişim görevleri başarılmadan sağlıklı bir YÖNLENDİRME yapılamaz!

Mesleki Yönlendirme

Öğrencilerin okul öncesi eğitimden başlayarak, eğitim süreci içinde ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda, aynı zamanda ülkenin gereksinim ve koşulları ile aile ve öğretmenlerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak, üst öğrenime, belli eğitim ve iş/meslek alanlarına yönlendirilmeleridir.

Bu yönlendirme ile öğrenciler ilgi duydukları ve yetenekli oldukları/olacakları iş alanlarına yönlendirilmekte, böylece liseyi bitiren her öğrencinin üniversite kapısında beklemesine gerek kalmamaktadır.

Ne Olsam ?

Herkesin gönlünde olmak ya da yapmak istediği bir meslek geçer. Ancak bunların kişi için ne kadar doğru ya da ne kadar uygun olduğu tartışmalıdır. Çünkü, gönülden geçenler aslında görüp duyulanlar ya da telkin edilenlerle yakından ilişkilidir. Asıl olması gereken kişinin gerçek yeteneğini yansıtabileceği, potansiyelini ortaya koyabileceği, kendini gerçekleştirebileceği ve sonuçta mutlu olabileceği mesleği seçebilmesidir.

Eski Bir Öykü

Bir zamanlar dağda, kızgın güneşin altında, mermer taşlarını yontmaktan bezmiş bir mermer yontucusu varmış. Bu yontucu yıllarca aynı işi yapmaktan, güneşin sıcağından, yağmur ve karın soğuğundan, kısaca yaşamdan bıkmış. Kendi kendine söylenip dururmuş Günlerden bir gün yine söyleniyormuş :

-        Yontmak! Devamlı mermer yontmak… Öldüm, bittim artık. Üstelik bir de bu güneş, hep bu yakıcı güneş, bu sıcak. Çekilir gibi değil. Ah !... Güneşin yerinde olmayı ne kadar çok isterdim. Yükseklerde olmayı, her şeye egemen olmayı, ışınlarımla ortalığı aydınlatmayı, yakıp kavurmayı ne de çok isterdim.

Öykü bu ya, bir mucize eseri dileğine kavuşmuş ve mermer yontucusu güneş oluvermiş. Başlamış ışınlarıyla ortalığı aydınlatmaya ve aynı zamanda kasıp kavurmaya.

-        Oh be!.. Güneş olmak ne güzel bir şeymiş, ben mesleğimi buldum diye böbürlenirken… bir bulut gelmiş önüne ve güneş etkisini kaybetmiş.

-        Basit bulutlar güneşin ışınlarını kesecek denli güçlü olduklarına göre güneş olmam neye yarar…

diye başlamış düşünmeye ve isyan etmeye.

-        Madem ki bulutlar güneşten daha kudretli keşke bulut olsaydım… demiş.

Yontucunun isteği hemen kabul görmüş ve bulut oluvermiş. Dünyanın üzerinde uçmaya, oradan oraya koşturmaya, yağmur olup yağmaya, güneşin önüne geçip etrafı karartmaya başlamış.

-        Oh!.. Sonunda istediğim şey oldu. Bulut olmak ne güzelmiş…

diye düşünürken, bir rüzgar gelmiş bulutu sürükleyerek uzaklaştırmış. Yontucu başlamış kara kara düşünmeye.

-        Bir rüzgar geldi ve bulutu darmadağın etti. Demek ki en kuvvetlisi ve de en kudretlisi rüzgar olmak. Keşke rüzgar olaydım…

demiş ve isteği anında yerine gelerek rüzgar olmuş. Bora, fırtına, tayfun demeden yeryüzünün her bir yanında esip durmuş.

-        Oh be!... Rüzgar olmak ne güzelmiş. Hem hızlı hem de uğultulu. En güzel şey rüzgar olmak…

diye düşünürken, koca bir dağın eteğinde rüzgar etkisini kaybetmiş.

-        Bir dağ bile beni durdurmaya yettiğine göre benim rüzgar olmam neye yarar ? diyerek başlamış hayıflanmaya.

-        Ben hep yanlış dileklerde bulundum. Keşke bir dağ olaydım… demiş.

Anında dağ olmuş mermer yontucusu. Ama nasıl ulu ve heybetli bir dağ… Tepesi bulutlarda… Mutluluktan dört köşe…

-        Sonunda ne olmak istediğim ortaya çıktı. En güzeli dağ olmakmış. Sessiz, sakin ama bir o kadar da güzel ve görkemli…

diye düşünürken, birtakım sesler işitmiş derinden. Ona vuran ve oymaya, yontmaya çalışan. Eteğine göz ucuyla baktığında kendinden güçlü olan şeyin, kendini içinden oymaya çalışan şeyin bir yontucu olduğunu görmüş.

-        Demek ki dağ olmak da bir yere kadarmış. Onu da oyan ve rahatsız eden daha güçlü şeyler varmış...

diyerek en iyisinin kendin olmak ve kendi işinde mutlu olmak gerektiğine karar vermiş.

Kıssadan hisse : Olmak elbette önemli. Ancak ne olacağını bilmek daha da önemli.