M.Ali Kanber

Gafillerden Olmayalım

13 Temmuz 2010 Saat: 03:26

    Aziz Okurlarım!

    Nazarların dünyaya yöneldiği, maddi mesele ve menfaatlerin ön plana geçtiği, çıkarların çarpıştığı, azıcık bir menfaat uruna çok büyük değerlerin feda edilmekten çekinilmediği, gösteriş, riya ve ikiyüzlülüğün her zamankinden daha çok dikkate alındığı bir çağda yaşıyoruz.

    Ehli gaflet ve ehli dalalet meftun oldukları menfaatlerini kaçırmamak için her türlü zilleti,  namertliği, hamiyetsizliği işlediği bir devirde yaşıyoruz.

    Çok kullandığımız, ancak anlamı üzerinde fazla kafa yormadığımız bir tabirimiz var: ‘Gafil’…

    Rabbimiz:

    ‘Gafillerden olma’ buyuruyor. Öyleyse kimdir gafil olan ve nedir gaflet?

    Dalgın, dikkatsiz, sağından, solundan haberi olmayan, tedbirsiz, ne yaptığını, ne yapacağını ve yaptığı şeyin nereye varacağını bilmeyen ihmalkar kişilere ‘Gafil’ diyoruz. Bu hal de gaflet halidir, yani yapılan iş de gaflettir, gafletin neticesidir…

    Gaflet; fikir etmemek, akıl etmemek, şükretmemek ve şükretmememktir. Gaflet, zikrin ve zakirliğin zıddıdır.

    İnsanlara imanlarının zayıflığı ve amellerde ihmallerinin çoğunluğu ölçüsünde gaflet basar.

    Muhterem Okurlarım!

    Hiçbirimiz kendimizi temize çıkarmaya, kusursuz görmeye kalkmayalım. Çünkü Rabbimiz:

    “Nefsinizi temize çıkarmayınız. Yüce Allah ihlas ile amel edeni, gizli ve açıkta rabbinden korkanı bilir” buyurmaktadır.

    Müslüman, her kemalatın aşığı olmalı, cüce ameller terk edip, yüce amellerle donanmalıdır. Bunun için de gafil olmamalıdır.