Turgut Güngör

Yemin Edeceğim demiş!

6 Aralık 2010 Saat: 15:03

Anlayabildiğimiz kadarıyla tüm dünyada bir hareketlenmeye sebep olan şu Washington ile dünyanın her tarafındaki elçilikleri arasında gidip gelen kriptoların ortalık yere düşüp her tarafa saçılmasından sonra kimileri ciddiye aldı, kimileri güldü geçti, kimileri de beklemede, aslında bunların tamamı merkezler arasında büyük bir gizlilikle işinin ehli şifre uzmanları tarafından yazılır ve Büyük elçi maslahatgüzar. Adı her neyse imzalar ve yollanır. Yine karşı tarafta bir başka uzman tarafından çözülerek ulaşması gereken ellere ulaştırılır. Ve de bildiğim kadarıyla bu adamlar hiç şaka yapmazlar. Hepsi büyük bir devlet memuru ciddiyetiyle çalışırlar. Üstüne üstlük dünyayı yönetmekte iddiası olan Amerikalılar yok böyle bir şey dememişlerdir. Yani bu sızdırılan belgeler için uydurmadır deme ciddiyetsizliği yapılmamalıdır.

Elbette sızdırılan bu belgelerin ortaya koydukları duyumların bir kısmına kuşkuyla yaklaşılabilinir ancak kimse bizi teğet geçer varsayımıyla hareket etmemelidir. Aslının araştırılması da gerekir. Hatta hukuki yollardan da hesap sorulmalıdır. Yani sadece hesap soracağız la da kalmamalıdır. Hele de bu belgeleri yazdırıp Washington’da Amerika’nın dış siyasetini yürütenleri ve onların dış ülkelerdeki temsilcilerinin yani büyükelçilerini, maslahatgüzarlarını suçlamakla vakit geçirilmemelidir, suçlanacaksa bu bizati Amerikalıların işi olmalıdır.

Hele de bulundukları ülkenin iktidardaki partisi ile husumetinin var olduğunu söylemek bana göre doğruyla iştigal değildir. Velev ki anılan bu belgelerde ülkemizin üst düzey yöneticilerine isnat edilenler asılsız bile olsa güzel ülkemin insanlarının kafalarında hasıl olabilecek flu düşünceleri dağıtmak ta bizati bu beylerin işi olmalıdır.

Hele de efendim şu büyük elçi laikçileri de yazmış bu anti laikçileri yazmamış, farklı düşünleri biraz yazmış gibi ayırım yapmak vatandaşın kafasında oluşacak soru işaretlerinin sayısı daha da arttırı. En iyisi sırf şirin görünme uğruna kalem tutacağımıza sızdırılan belgelerin muhataplarının yerine yorum yapmamak. Kendilerinden çıt çıkmazken onların savunuculuğuna soyunmak kafalardaki düşünceleri daha da bulanıklaştırır.

Bakın efendim vakti zamanında bir gün Sadrazam Koca Ragıp Paşa ahbaplarına hitaben “Rüşvet almadığınıza yemin edebilir misiniz?” deyince, oradakiler yemini billâh ederek rüşvet almadıklarını söylerler. Mecliste meşhur Haşmet de varmış ve bir köşeye çekilmiş sessizce duruyormuş. Ragıp Paşa, dönüp “Haşmet, Rumeli’de hayli *mansıplarda bulundun. Sessizce durup yemin edemediğine bakılırsa bir hayli rüşvet almışa benzersin” deyince, Haşmet “Sultanım Müslümanlarda, yalan yere yemin edenler çatlar diye bir *itikat vardır. Şimdi ben efendilere bakıyorum. Eğer çatlamazlarsa ben de yemin edeceğim.” Demiş.

En iyisi sırf şirin görünme uğruna kalem tutacağımıza sızdırılan belgelerin muhataplarının yerine gerek mahalli, gerekse ülke genelinde yorum yapmak sadece kafalardaki soru işaretlerinin sayısını arttırır. Bekleyelim aralında çatlayacak olanları çıkacak mı? Çıkmazsa vatandaşın kafalarındaki bulanık düşünceleri berraklaştırmak için elimizden ne geliyorsa yaparız. Ne dersiniz?

Not. ŞAİR HAŞMET: Sultan III.Mustafa\'nın Sadrazamı olan meşhur şair,edip Koca Ragıp Paşa\'nın konağında yetişmiş hoş sohbet,hazırcevap,sempatik,zengin yüzlü, pervasız bir şairdi.