M.Ali Kanber

Yarına ne hazırladık!

1 Kasım 2010 Saat: 22:01

Aziz Okurlarım!
Yaptığı icraat ve adaletli uygulamalarda kendisinden, Hulefa-i Raşidinden sonra beşinci halife diye bahsedilen Ömer ibni Abdülaziz(r.a.),bir hitabesinde şöyle buyurmuştur:
 ‘’ Ey insanlar! Sizler boş yere yaratılmadınız, başıboş bırakılmadınız, sizin için vad olunan bir gün vardır. Aziz ve Celil olan Allah, o günde sizi toplayacak ve aranızda hüküm verecektir. Azgınlık yapan kulunu Allah, her şeyi yaratan rahmetinden dışarıda bırakacaktır. Genişliği gökler ve yerler kadar olan cennetine koymayacaktır.Yarının emniyeti, bu gün yüce Allah’tan korkan ve yasaklarından kaçanların ve azı(dünyayı) satıp, çoğu(ahireti) alan, fani olana ebedi olanı değişen, azgınlığın yerinde saadeti tercih edenlerindir.Görmüyor musunuz?Sizler, yok olanların yerine geldiniz!Siz de yerinizi sonra gelenlere bırakacaksınız!
Görmüyor musunuz? Her gün biraz daha Allah’a yaklaşmaktasınız! İstekleriniz bitecek, emelleriniz kesilecek, hiç bekletilmeden toprağın bağrına salınacaksınız. Muhakkak ki sebepler kalkacak, dostlar geride kalacak ve hesapla baş başa kalacaksınız.’’

 Yüce Rabbimiz şöyle uyarır:

 ‘’Ey inananlar, Allah’tan korkun ve kişi yarın için önden ne gönderdiğine baksın. Allah’tan korkun; çünkü Allah yaptıklarınızı bilmektedir.’’
Bu ayeti kerime takvayı emretmektedir. Takva; emredilen şeyin yapılmasını ve yasaklanan şeyin terk edilmesini içerir. Ayetin devamında;
 ‘’Ve herkes, yarın için ne hazırladığına bir baksın.’’  Buyrulur. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Rabbinizin huzuruna çıkacağınız dönüş günü için ne gibi Salih ameller hazırladığınıza bakın.’’Herkes kıyamet günü için ne gibi ameller takdim ettiğine dikkat etsin. Cenab-ı Hak,  yakın olduğu için kıyamet gününü ‘yarın’ diye ifade etti. Çünkü her gelecek yakındır. Yani kıyamet gününü, bulunduğun günün hemen arkasından gelecek günün adıyla adlandırıldı…