Cuneyt Turesin

OLUMLU ISRAR

13 Eylül 2010 Saat: 22:39

Hayatta hiçbir şey yolunda gitmiyor diyenlere...

OLUMLU ISRAR

Çin Bambu ağacının yetişmesi, olumlu ısrar için güzel bir örnektir. Çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir

Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir.

Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz.

Tohum yeniden sulanıp gübrelenir.

Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez.

Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir.

Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez.

Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler.

Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar.

ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır.

Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı Yoksa beş yılda mı ulaşmıştır?
Bu sorunun cevabi tabii ki beş yıldır.
Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik? ...

Bir başarının şartları her zaman çok basittir.

Bir süre için alışın,
Bir süre tahammül edin,
Her zaman inanın,

Ve hiçbir zaman geri dönmeyin !!!

İnsanlar ağaçlardan ders almalıdırlar...

Ne üzerinde barınan kuşların,ne gölgesinde yatan insanların,ne de verdikleri yemişlerin hesabını tutarlar…